Entradas

SER SÓCIO/A DA AWG

Imagen
2018...SER SÓCIO/A DA ASOCIAZÓN WAGNERIANA DA GALIZA, UNHA AVENTURA SEN LÍMITES, ANIMA-TE E VERÁS... / SER SOCIO/A DE LA ASOCIACIÓN WAGNERIANA DE GALICIA, UNA AVENTURA SIN LÍMITES, ANÍMATE Y VERÁS...Todo serán vantaxes / Todo serán ventajas: 1. Disfrutar de R. Wagner e similares, informado e na compaña de bos amigos. Teremos-te ao dia de todo evento nacional e internacional. Podemos posibilitar entradas a Bayreuth...
2. Alcanzar unha boa formazón musical e cultural do mundo wagneriano, pondo ao teu dispor unha fonoteca, biblioteca e videoteca das obras principais do compositor e a sua escola.
3. Subscrizón á revista CRÓNICAS WAGNERIANAS e informativo HUGIN & MUNIN.


4. A AWG pertence aos "Amigos da Orquestra Sinfónica de Galicia", daí beneficios para sócios/as en: visitas, charlas, facilitazón de entradas, acceso ao arquivo da OSG, asisténcia a ensaios xerais no Palácio da Ópera entre outras vantaxes.
5. Independientemente do comentado, os sócios/as temos desconto dun 20% sobr…