CCWW nº 12

CRÓNICAS WAGNERIANAS nº 13, contidos: Os Concertos de Cámara da AWG (2013-2018), Siegmund como especial Heldentenor, Harold Foster (IIª parte), Tristán e Isolda & Romeo y Julieta, Entrevista a Gabriel Lezcano (tenor), Biografía de J. S. Bach, Muerte y Transfiguración de R. Strauss, Bayreuth 2017 e mais... Suscreba-se á única revista de cultura musical galega e wagneriana>

IV CONCERTO AWG 2017

IVº CONCERTO DE CÁMARA DA AWG: ORIXES LITERÁRIAS DE PARSIFAL: Shubert, H. Wolf, Von Esenbach, Wogelweide, R. Wagner, fragmentos do Parsifal, Wesendonck Lieder, con Pilar Vázquez (mezzo) e Elisa Rapado (piano),21 ABRIL 2018, sábado ás 12 h. Museu de Belas Artes da Coruña,

SER SÓCIO/A DA AWG


2018...SER SÓCIO/A DA ASOCIAZÓN WAGNERIANA DA GALIZA, UNHA AVENTURA SEN LÍMITES, ANIMA-TE E VERÁS... / SER SOCIO/A DE LA ASOCIACIÓN WAGNERIANA DE GALICIA, UNA AVENTURA SIN LÍMITES, ANÍMATE Y VERÁS...
Todo serán vantaxes / Todo serán ventajas:
1. Disfrutar de R. Wagner e similares, informado e na compaña de bos amigos. Teremos-te ao dia de todo evento nacional e internacional. Podemos posibilitar entradas a Bayreuth...

2. Alcanzar unha boa formazón musical e cultural do mundo wagneriano, pondo ao teu dispor unha fonoteca, biblioteca e videoteca das obras principais do compositor e a sua escola.

3. Subscrizón á revista CRÓNICAS WAGNERIANAS e informativo HUGIN & MUNIN.4. A AWG pertence aos "Amigos da Orquestra Sinfónica de Galicia", daí beneficios para sócios/as en: visitas, charlas, facilitazón de entradas, acceso ao arquivo da OSG, asisténcia a ensaios xerais no Palácio da Ópera entre outras vantaxes.

5. Independientemente do comentado, os sócios/as temos desconto dun 20% sobre todos os concertos, Óperas e Wagner organizados na Coruña pola Orquestra Sínfónica de Galicia. (Só cumpre apresentar o carné de sócio nas oficinas da OSG en horário laboral de 8'30 a 14'30, prévio aos concertos)

6. Turismo cultural e operístico con descontos dun 20-25% (variábel) para sócios/as nas ofertas de ópera internacional (representazóns, viaxe integral con aloxamento e guias programadas) da empresa SonStellae (info@sonstellae.com) tanto das obras de Wagner como doutros compositores.

7. Un carné próprio e insígnia da AWG.

8. Un presente de ben-vinda. A cámbio? só contar coa tua compaña e axudar cunha aportazón anual que ti mesmo dispoñas. Xa está.

BE WAGNERIAN?
Yes of course /  Veña!!


VÍDEO BICENTENÁRIO WAGNER 2013
                                               
    SER WAGNERIANO

SER WAGNERIANO non é só gostar da música e poesia de Richard Wagner e discípulos.

Ser wagneriano é amar aos animais e natureza deste planeta.


Ser wagneriano é luitar pola Arte e Beleza en toda a sua dimensión en tanto que expresa sentimentos nobres.


Ser wagneriano é ter un sentido relixioso da vida e do home en todas as suas hierarquias.


Ser wagneriano é luitar e comprometer-se coa cultura ocidental para compreender a cultura universal.


Ser wagneriano significa opor-se a toda clase de dexenerazón do home, tanto física como espiritualmente.


Ser wagneriano é ter espírito aventureiro e valente contra o sentido burgués que hoxe nos envolve.


Ser wagneriano é admirar e respeitar aos grandes homes e mulleres a e as suas grandes obras.


Ser wagneriano é rexeitar o mundo actual e comprometer-se para facer un mundo mellor.